News
PCA Training

A new Training in Person Centred Approach will start in 2019. It begins with discovery days in autumn … [Read More...]

Encounter Group

the existing Encounter Group starts again on 5/9/2019. We are open for new members Encounter Group.   … [Read More...]

Play Therapy Training

A new Play Therapy Training is starting in January 2020. Inscription has started. Get all information … [Read More...]

Participants about passed training

If you are considering taking part in some of our trainings or groups, read what participants of passed … [Read More...]

Library

The collection consists of books and journals from the field of PCA that has been brought together by founders of the Person Center, PCA Institut Praha and other cooperating persons and institutions. The publications are in English, Czech, Slovak, German and French. All of them are available for reading on site or borrowing free of charge.

Available are also all numbers of the journal Person-Centered and Experiential Psychotherapies (PCEP Journal). The list of articles with abstracts can be found here.

Library rules:

  1. To have access to the Library, the registration is necessary and for that basic personal data is required. By registering, users accept the Library’s Rules and assure to respect them.
  2. Reading room is open on demand.
  3. Maximum period of borrowing a books is 3 weeks.
  4. Journals are borrowed for up to 2 weeks.
  5. In case of borrowed book being lost or damaged the responsible person can buy or fix it themselves or would be charged the value of the book/repair.
  6. Delay is charged 5 CZK per day.

Online List of Books

in preparation

You can see the list in Excel format meanwhile – Library list.

When you open the Excel sheet, you find

  • different tabs for every language.
  • different lists for books in Czech/Slovak, English, French and German.
  • books marked in different colour are not PCA books.

For additional information and information on availability, please contact us.

 

Books in: English, čeština, slovenčina

Books
Ako byť sám sebou: Pohad terapeuta na psychoterapiu

Ako byť sám sebou: Pohad terapeuta na psychoterapiu

Články v tejto knihe autor napísal od roku 1951 do roku 1961. Články reprezentujú hlavné oblasti autorovho záujmu. Napísal ich za rôznymi účelmi, obyčajne pre rôzne publikum alebo len pre svoje vlastné uspokojenie. Ku každej kapitole napísal úvodnú poznámku, ktorá sa snaží uviesť jej obsah do zrozumiteľných súvislostí. Články usporiadal tak, aby zobrazovali rozvíjajúcu sa tému od veľmi osobného až k širšiemu, sociálnemu pohľadu. Cieľom knihy je podeliť sa s čitateľmi o niečo zo skúseností autora. Tu je napísané to, čo zažil v chaose moderného života, na zväčša nezmapovanom území ľudských vzťahov. Tu je to, k čomu dospel. Tu sú spôsoby, akými si overoval svoje predstavy

More info →
Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch

Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch

Kniha predkladá filozofiu prístupu zameraného na človeka (PCA – Person-Centered Approach) k problémom jednotlivca a ľudským vzťahom v kontexte poradenských vzťahov, medziľudských vzťahov všeobecne a pracovných vzťahov v organizácii.

More info →
Být sám sebou: Terapeutův pohled na psychoterapii

Být sám sebou: Terapeutův pohled na psychoterapii

Aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí.

More info →
Způsob bytí: Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele
Freedom to practise II: Developing person-centred approaches to supervision

Freedom to practise II: Developing person-centred approaches to supervision

This second volume of writings on the broad theme of Person-Centred approaches to supervision both develops Keith Tudor and Mike Worrall's philosophical stance on supervision practice and introduces new perspectives from across the spectrum of Person-Centred thinking

More info →
Freedom to practise: Person-centred approaches to supervision

Freedom to practise: Person-centred approaches to supervision

The editors explore the practice of supervision in the light of person-centred philosophy and theory, review and critique the generic literature on supervision and then look at some of the issues, questions and dilemmas that arise in supervision.

More info →
Idiosyncratic Person-Centred Therapy from the personal to the universal

Idiosyncratic Person-Centred Therapy from the personal to the universal

Author:
Tag: English

In this unique book, Suzanne Keys has compiled accounts of therapists' idiosyncratic practice of Person-Centred Therapy to give lie to the myth that all are nodding Rogers' clones. Person-centred therapists and clients reveal the details of their relationships, presenting a snapshot of current person-centred practice in all its diversity and singularity.

More info →
Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach

Interdisciplinary Applications of the Person-Centered Approach

​This book examines the scientific contribution and increasing relevance of the Person-Centered Approach (PCA) in psychotherapy.

More info →
Interdisciplinary Handbook of the Person-Centered Approach: Research and Theory

Interdisciplinary Handbook of the Person-Centered Approach: Research and Theory

This book examines the scientific contribution and increasing relevance of the Person-Centered Approach (PCA) in psychotherapy.

More info →
Learner – Center Instruction: Building Relationships for Student Success

Learner – Center Instruction: Building Relationships for Student Success

This book is a supplementary text that provides a practical yet comprehensive explanation of learner-centered instruction, the empirically supported methods associated with strong teacher-student relationships.

More info →
Love´s embrace: The autobigraphy of a person-centred therapist

Love´s embrace: The autobigraphy of a person-centred therapist

Author:
Tag: English

Brian Thorne is unusual in having maintained throughout a long and distinguished career a passionate commitment both to the theory and practice of person-centred therapy and to membership of the Anglican Church.

More info →
Person-Centred Therapy Theory and Practice in the UK in the 21st Century
Politicizing the person-centred approach: an agenda for social change

Politicizing the person-centred approach: an agenda for social change

Politicising the Person-Centred Approach" is primarily aimed at practitioners and, to some extent, students, of the person-centred approach who have an interest in political issues and concerns, but will also be of interest to service users, practitioners and theorists in the field of critical psychiatry and critical psychology, who may be interested in developing the theoretical foundations of their work and expanding their theoretical and practical horizons.

More info →
Psychology: A Study of a Science: Volume 3: Formulations of the Person and the Social Context
Výcvik človekom centrovaného poradenstva
Spôsob bytia

Spôsob bytia

Zakladateľ hnutia ľudského potenciálu tu ďalej rozširuje svoje myšlienky o osobnom raste človeka. V jednotlivých kapitolách rozpráva o svojich skúsenostiach s komunikáciou, filozofiou medziľudských vzťahov, stárnutím, empatiou...

More info →
Sloboda učiť sa
O osobnej moci: Vnútorná sila a jej revolučné pôsobenie

O osobnej moci: Vnútorná sila a jej revolučné pôsobenie

Táto kniha ukazuje, ako možeme kultivovať svoju vnutornú silu, svoju osobnú moc a ako može byť efektívna v roznych situáciách života.

More info →
Klientom centrovaná terapia: jej súčasná prax, aplikácia a teória

Klientom centrovaná terapia: jej súčasná prax, aplikácia a teória

Klasické dielo C. R. Rogersa z roku 1951. Kniha je zrelou prezentáciou nedirektívneho pohľadu a klientom centrovaného prístupu k poradenstvu a terapii.

More info →
Encounterové skupiny

Encounterové skupiny

Táto kniha je napísaná na základe skutočnej osobnej skúsenosti ludí a výpovede, ktoré v nej uvádzam, sú skutočnými výpoveďami a príbehmi žijúcich a vnúžorne zápasiacich ludí.

More info →
Carl Rogers on personal power: Inner strength and its revolutionary impact

Carl Rogers on personal power: Inner strength and its revolutionary impact

Author:
Tag: English

In this book Rogers shows just how we can cultivate this inner strenght and its effect in a variety of situations

More info →
Terapia zameraná na človeka. V: Corsini, R.: Pӓť terapeutov a klient. Tretia kapitola.
Rogersovská psychoterapie pro 21.století