News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Spolek

 

Jak se stát členem:

zde si prosím stáhněte přihlášku.

Stanovy

 1. Název
  Person Center z. s. (také  Prague International Centre for the Development of the Person, z. s.)
 1. Účel
  Posílení a podpora na člověka zaměřeného přístupu v České republice a okolí za užívání několika jazyků. Nabídka aktivit pro rozvoj osobnosti a navazujícího vzdělávání dle na osobu zaměřeného přístupu.
 1. Cíle
  1. Vytvoření spolupráce představitelů přístupu zaměřeného na člověka.
  2. Vytvoření podporujícího prostředí pro psychoterapeuty hlásící se k přístupu zaměřenému na člověka.
  3. Poskytování informačních služeb.
  4. Organizování konferencí, kurzů a výcviků.
  5. Podpora vydávání publikací.
  6. Nabízení individuálního a skupinového poradenství a psychoterapie.
  7. Další činnosti napomáhající účelu spolku.
 1. Prostředky
  1. Poskytování prostoru,
  2. setkávání,
  3. informace o aktivitách,
  4. knihovna,
  5. další prostředky považované za užitečné.
 2. Sídlo
  Radlicka 2487/99, Praha 5, 150 00
 1. Členství
  1. Zakládající členové: Osoby, jež asistovaly zakládajícímu shromáždění.
  2. Aktivní člen: Osoba kvalifikovaná pro aktivity spolku
  3. Běžný člen: Jakákoliv fyzická či právnická osoba se zájmem o aktivity využívající přístup zaměřený na člověka.
  4. Práva a povinnosti členů:
   1. Všichni členové jsou povinni jednat v zájmu spolku.
   2. Členové musí platit členský poplatek, jenž je dán Stanovami.
   3. Členové mají právo být informováni o aktivitách spolku.
   4. Zakládající členové mají právo veta. Minimálně dva z nich se na vetu musí shodnout, aby bylo platné.
  1. Spolek nevede seznam členů.
 1. Valná hromada (VH)
  1. Valná hromada se skládá z členů asociace.
  2. VH je rozhodující orgán spolku.
  3. VH mění stanovy na návrh Výboru nebo skupiny členů.
  4. Pouze aktivní a zakládající členové mají právo volit.
 1. Výbor
  1. Pouze aktivní a zakládající členové mohou být členy Výboru.
  2. Výbor se skládá z minimálně tří osob (předseda, pokladník, tajemník). Další členové mohou být zvoleni Valnou hromadou.
  3. Členové Výboru jsou zákonnými představiteli spolku a mohou jednat samostatně.
  4. Výbor zatupuje spolek podle pokynů VH.
 1. Majetek
  1. Majetek spolku se skládá z:
   1. Členské poplatky.
   2. Příspěvky, dary, granty atd. od státu, právnických a fyzických osob.
   3. Finanční hodnoty získané z aktivit spolku
   4. Další příjmy vyplývající z účelu spolku.
  2. Majetek spravuje Výbor a je kontrolován Valnou hromadou.
 1. Spolek zaniká:
  1. Rozhodnutím na výjimečném setkání Valné hromady.
  2. Z příčin daných Občanským zákoníkem 89/2012 Sb.

Stanovy byly schváleny zakládajícími členy 18. srpna, 2015 v Praze.