News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Přístup zaměřený na člověka (The Person Carl RogersCentred Approach – PCA)

Carla R. ROGERSE

 

Tento proslulý psychologický a psychoterapeutický směr je rozšířen po celém světě. Stojí na solidních filozofických základech a jeho účinnost je podpořena empirickými výzkumy.

 

Přístup zaměřený na člověka je založen na postulátu aktualizační tendence. Ta představuje základní energii, aktivní v každé živé bytosti, která tuto bytost motivuje k růstu a naplnění.

Aktualizační tendence může být poškozena, potlačována a nebo může být jejím přirozeným projevům bráněno. Toto pak způsobuje fyzické i psychické problémy: člověk není tím, kým by chtěl a měl být. Takové narušení může být příčinou různých psychických potíží.

Úkolem psychoterapeuta je vytvořit atmosféru, která dovolí aktualizační tendenci v klientovi vyrůst do plného bytí a být aktivní, takže se klient opět dostane do souladu/harmonie se sebou samým.

Předpokladem pro vytvoření takové atmosféry je kvalita terapeutického vztahu. Vyznačuje se třemi základními postoji terapeuta:

  • autenticita (terapeut je přítomen jako skutečný člověk)
  • nepodmíněné pozitivní přijetí (klient je vždy přijímán jako rostoucí bytost a není souzen za své chování)
  • empatie (terapeut se vždy snaží klientovi porozumět co nejvíce je to možné a toto své porozumění vyjádřit)

 

Stát se na člověka zaměřeným terapeutem obnáší zažít si pomáhající roli během 4-5 letého výcviku v různých setkáních a situacích. Budoucí terapeuti se během něj učí, co se v nich samých odehrává, když jsou s klienty, učí se ovlivňovat vlastní proces bytí, učí se neovlivňovat klienta svými vlastními hodnotami, obavami či názory. Avšak být terapeutem je nikdy nekončící proces učení…

 

Pokud hledáte bližší informace o přístupu zaměřeném na člověka, můžete navštívit webové stránky organizace ADPCA (v angličtině). Také bychom Vám rádi doporučili četbu knih napsaných Carlem Rogersem. Jeho díla jsou napsána velmi srozumitelně a pochopitelně. Můžete si je vypůjčit například v naší knihovně a to v několika jazycích.

 

PCA je v Evropě reprezentováno organizací PCE Europe a ve světě organizací WAPCEPC.