News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Stáže

Nabízíme stáže v našem malém mezinárodním psychoterapeutickém a výcvikovém centru, Person Center, z.s. Naším cílem je posílení a podpora přístupu zaměřeného na člověka (PCA – Person Centered Approach) v České republice. Nabízíme aktivity pro osobní rozvoj člověka a navazující vzdělávání dle PCA. Dále také poskytujeme poradenství a psychoterapii v několika jazycích.

Naším pracovním jazykem je angličtina.

 

Nabídka

Stážisté mají možnost účastnit se na všech našich aktivitách, jako jsou například:

 • Individuální terapie (pouze se souhlasem klienta)
 • Encounter skupina
 • Bodywork skupina
 • Workshopy
 • Supervize
 • Marketing
  • Management webových stránek
  • Informování veřejnosti
  • Databáze klientů a kolegů
  • Vytváření a udržování kontaktů s institucemi
 • Příprava místností na různé akce

Požadavky

 • Plynulá angličtina
 • Zájem o terapii zaměřenou na člověka
 • Zájem o obecný management spolku
 • Účast na týmových aktivitách

 

Kontaktní osoba

Willi Rös
736 770 991
praha.personcenter@gmail.com
www.person-center.eu