News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Play Therapy

Otevíráme nový běh

Výcviku v Terapii hrou dle Přístupu zaměřeného na člověka

(Person Centred Play Therapy Training)


Délka kurzu: 5 dvoudenních setkání v roce 2020

 (11-12.1; 20-21.3.; 24-25.4.; 5-6.6.; 9-10.10.2020)

Téma výcviku: praktický a sebezkušenostní výcvik v terapii hrou, tak jak ji rozvinul Michael Behr, nejvýznamnější evropský terapeut a výcvikový lektor v této oblasti.

Účastníci se seznámí se specifickými způsoby na člověka zaměřené (PCA) terapie hrou a s koncepcí interakční rezonance a budou hledat vlastní odpovědi na otázky jako:

První setkání. Dítě na mě hledí s očekáváním: Co bych měla udělat?
Jak si mám hrát s tímto dítětem? Co je terapeutické?
Dítě chce hodit míč do okna. Které hranice jsou důležité?
Dítě chce na mě vylézt a dát mi pusu.  Jaká vzdálenost je správná?
Mám negativní pocity vůči tomuto dítěti. Co se děje ve mně?
Musím se připravit na setkání s rodiči. Na čem dítě pracuje?
Terapie hrou je zázračná. Jak hra pomáhá dětem najít vlastní zdroje a podpoří růst?

 

Výcvikový lektoři: Gražina Kokešová Kleinová a Daniela Rös Šiffelová

Odborný garant výcviku: Sandra Pedevilla, Francie, žákyně M. Behra

Cena: 3 000 Kč (za jeden víkendový workshop), 15 000 (za celý výcvik)

Předpoklady pro účast
dokončený terapeutický výcvik v PCA
terapeutický výcvik v PCA před ukončením 
dokončený terapeutický výcvik jiného zaměření (vnitřní souznění s principy PCA)

Registrace
Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu

Zájemci budou pozváni k osobnímu rozhovoru, na jehož základě bude rozhodnuto o přijetí do výcviku. Rozhovory s uchazeči budou probíhat od září 2019.  Počet míst je omezen.

 

Kontaktní osoba: Daniela Rös Šiffelová, tel. 737 274 328, personcenter.praha@gmail.com

 

Lektorky:

Gražina Kokešová Kleinová

Gražina je dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka. Absolvovala výcvik v rodinné terapii (PhDr. Trapková a MUDr. Chvála, Liberec), výcvik v provázení dětí, dospívajících a jejich rodin po ztrátě (Ivan Goméz, Plamienok, Bratislava) a od roku 2005, kdy se přístup PCA stal její srdeční záležitostí, se věnuje nedirektivní terapii hrou pod supervizí PhDr. Vlasty Rezkové. Je spoluautorkou knihy Hra jako lék (Teorie a praxe nedirektivní psychoterapie hrou),2012. Pracuje s dětmi a dospívajícími na Psychosomatické klinice v Praze, je členkou podpůrného týmu mobilního hospicu Cesta domů, účastní se letních táborů pro děti po ztrátě (Slovensko). 

 

Daniela Rös Šiffelová

Daniela je psycholožka a terapeutka s výcvikem v PCA (PCA Institut Praha). Rogersovy myšlenky významně ovlivnily její život i přístup v psychoterapii i dalších oblastech mezilidských vztahů. Aktivně se snaží podporovat rozvoj a postavení na člověka zaměřeného přístupu.
Je autorkou knihy Rogersovská psychoterapie pro 21. století (2010) a překladu knihy Terapie zaměřená na člověka (2012). Věnuje se přednáškám a vzdělávání v PCA. V roce 2015 spolu s manželem a PCA terapeutem založili Person Center. Do května 2019 působila v čele představenstva PCE Europe, sítě Evropských asociací PCA. 
Dříve pracovala jako školní psycholožka. V současnosti působí ve VŠ poradně na ČVUT a v soukromé praxi, kde se věnuje tearpii dospělých, dospívajících a dětí.