News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Pro odborníky

Nabízíme specifické služby pro odborníky: psychoterapeuty, poradce, pomáhající profese, učitele, vychovatele a jiné odborníky v kontaktu s lidmi.

Sdílení terapeutických zkušeností

V této skupině si budeme vyměňovat  zkušenosti o různých tématech z oblasti naší terapeutické praxe.
Skupina bude v angličtině s překladem do češtiny.
Pro každý měsíc je vybrané konkrétní ústřední téma. Willi téma předsatví a poté budeme ve skupině diskutovat  a vyměňovat si své zkušenosti. Úvodní prezentace bude zaměřená na zkušenosti a praktické příklady.
Detaily zde

Supervize

Supervize podle přístupu zaměřeného na člověka staví na osobě terapeuta, a ne jen na technikách č klientových problémech. Poslední výzkumy účinků psychoterapii ukazují, že kavlita terapeutického vztahu (nebo zušenost terapeuta) významně ovlivňují výsledek terapie. Supervize, tak jak jí nabízíme, může být proto zajímává i pro terapeuty z jiných vztahových přístupů: pracujeme totiž na tom, jak si vytváříte daný terapeutický vztah.

Nabízíme individuální a skupinovou supervizi pro zavedené terapeuty i začátečníky.

Začátek skupiny na požádání.

Rozbor pracovních situací, případové studie

Nabízíme prostor pro reflexi a rozbor konkrétních situací z praxe a kazuistik a hledání řešení. Pokud pracujete jako učitel, sociální pracovník či v jiné profesí, kde je mezilidský kontakt vysoce důležitý, můžete využít individuální či skupinové sezení zaměřené na vaši oblast.

Výcvik v mezilidských vztazích a v poradenství

Nabízíme výcviky pro odborníky z pomáhajících profesí. Výcviky jsou založené na přístupu zaměřeném na člověka.

Zde je informace o výcviku otevíraném začátkem roku 2016.

Psychoterapie pro terapeuty

I terapeuti mohou profitivat z navazující terapie během svého života. Může být užitečné mít rerapeuta s dostatečným odstupem a vědomím psychologických “her”, které mohou bránit sutečné práci v sezeních. Máme dobrou zkušenost s tímto typem terapie a rádi bychom vám nabídli takovou možnost.

Pronájem terapeutických místností

Můžete si pronajmout terapeuticou místnost, místnost pro výcviková a skupinová setkání a místnost upravenou pro terapii hrou.