News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Encounterová skupina

Encounterová skupina je místo, kde se můžete pokusit komunikovat to, kým ve skutečnosti jste a snažit se porozumět tomu, kdo jsou ostatní. Žádné předstírání, žádné povinnosti vůči okolí, žádné umělé chování nebo povrchní rozhovory: 

jednoduše BÝT.

Poté, co Carl Rogers provedl revoluci v oblasti individuální psychoterapie, věnoval posledních 30 let svého života rozvoji Encounterových skupin. Společně se svými kolegy facilitoval skupiny, které měly mnohdy až několik stovek účastníků v mnoha různých zemích. Některé se uskutečnily na půdě, kde probíhal politický, etnický či náboženský konflikt (občanská válka v Severním Irsku, Jižní Africe, Studená válka v USA). Za to byl nominován na Nobelovu cenu za mír v roce 1987.

Každé z uskutečněných setkání přivedlo účastníky o jeden krok blíže k pravdě, kterou Rogers formuloval stručně a zasvěceně: „To, co je nejvíce osobní, je nejvíce univerzální“.

Encounterová skupina je cesta hledání sebe sama uvnitř vztahů s ostatními a skrze ně. Je to naslouchání myšlenkám, emocím a pocitům druhých tak hluboce, jak jen člověk dokáže. Je to učení se skrze jinou cestu komunikace, skrze zkoušení, jak silný a hluboký kontakt může být vytvořen.

Encounterové skupiny:

  • mají potenciál přinést porozumění našim problémům, reakcím, chování a změnit je,
  • odpovídají na potřebu, aby nám bylo nasloucháno, abychom byli pochopení, někam patřili, dostali podporu a byli součástí komunity bez jakékoliv nálepky,
  • facilitují proces objevování mystérií v nás samých a ve světě kolem nás,
  • mohou rozpustit osobní či veřejný konflikt skrze konfrontaci a skutečné setkání obou stran.

v