News
Co říkají účastníci o absolvovaném výcviku

Pokud zvažujete účast na některém z našich výcviků nebo na skupinách, zde si můžete přečíst, … [Read More...]

Newsletter 2

Newsletter 2 Czech   … [Read More...]

Výcvik v herní terapii

Nový výcvik v PCA herní terapii od ledna 2020. Přihlašování otevřeno. Bližší infromace naleznete … [Read More...]

Open Door

Open Door of the Person-Center,   an association named Prague International Center for the Development … [Read More...]

(cz)

[Read More...]

Bodywork Group

 

Skupina pro práci s tělem (bodywork group) nabízí účastníkům bezpečný prostor, ve kterém mohou cíleně naslouchat svému tělu.

Když nasloucháme svému tělu, můžeme se spojit se svými nejhlubšími potřebami a tím vytvořit svobodnější a naplněnější život.

Zde nabízeme prostor, kde je možné objevit, kde se zaznamenávají každodenní zážitky a zkušenosti v těle. Jsou přítomné v různých vrstvách – v kůži, svalech, kostech, orgánech atd. Zkusíme tyto oblasti pozorovat, vidět, s čím přicházejí a budeme se učit s nimi pracovat  v přítomnosti ostatních. Nakonec budeme sdílet pochyby, potřeby a objevy.

bodygroup3Prohloubíme naše vědomí poznáním svého těla, jeho jazyka a specifických potřeb. Kromě fyziologických potřeb, budeme v kontaktu i se vztahovým tělem (relational body). Vztahové tělo potřebuje, aby ho ostatní členové skupiny viděli, poznali a dotýkali se ho, a člověk byl akceptován ostaními jako celek, se všemi přednostmi a slabostmi. V takovéto atmosféře respektu se mohou členové skupiny naučit, jak se o sebe nově starat.

Skupina je založena na Přístupu zaměřené na osobu (PCA) Carla Rogerse. Tento přístup staví do centra pozornosti jedince. Skupina nestojí na žádných koncepcích a strategicích, nepoužívají se techniky a nezaměřuje se na dosažení nějakého cíle, ale stojí na kongruenci, empatii a plném přijetí vlastního rozvíjejícho se já. 

Skupina probíhá v angličtině, ale nemusíte ji nijak zvlášť ovládat. Použijeme intuici a zkušenosti vedoucího i účastníků, aby bylo každému porozumněno. Toto je základ práce ve skupině.

Nejbližší skupiny:
Úterý 13. října 2016 9 – 11:00

 

 

Vede: Willi Rös
“Mé terapeutické dovednosti jsou nejlepší, když mohu pozorovat druhého pomocí rozumu, emocí a těla.”

Kde: Radlická 99, Praha 5 (Podrobnější informace)

Cena za sezení: 120 Kc

Přihlášení: emailem na roes.willi@gmail.com