News
PCA Training

A new Training in Person Centred Approach will start in 2019. It begins with discovery days in autumn … [Read More...]

Encounter Group

the existing Encounter Group starts again on 5/9/2019. We are open for new members Encounter Group.   … [Read More...]

Play Therapy Training

A new Play Therapy Training is starting in January 2020. Inscription has started. Get all information … [Read More...]

Participants about passed training

If you are considering taking part in some of our trainings or groups, read what participants of passed … [Read More...]

Carl R. Rogers

Ako byť sám sebou: Pohad terapeuta na psychoterapiu

Ako byť sám sebou: Pohad terapeuta na psychoterapiu

Články v tejto knihe autor napísal od roku 1951 do roku 1961. Články reprezentujú hlavné oblasti autorovho záujmu. Napísal ich za rôznymi účelmi, obyčajne pre rôzne publikum alebo len pre svoje vlastné uspokojenie. Ku každej kapitole napísal úvodnú poznámku, ktorá sa snaží uviesť jej obsah do zrozumiteľných súvislostí. Články usporiadal tak, aby zobrazovali rozvíjajúcu sa tému od veľmi osobného až k širšiemu, sociálnemu pohľadu. Cieľom knihy je podeliť sa s čitateľmi o niečo zo skúseností autora. Tu je napísané to, čo zažil v chaose moderného života, na zväčša nezmapovanom území ľudských vzťahov. Tu je to, k čomu dospel. Tu sú spôsoby, akými si overoval svoje predstavy

More info →
Být sám sebou: Terapeutův pohled na psychoterapii

Být sám sebou: Terapeutův pohled na psychoterapii

Aby mohl člověk žít svobodně, aby mohl být sám sebou, potřebuje prožít vztah, který je sám o sobě lékem a pomocí.

More info →
Způsob bytí: Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele
Spôsob bytia

Spôsob bytia

Zakladateľ hnutia ľudského potenciálu tu ďalej rozširuje svoje myšlienky o osobnom raste človeka. V jednotlivých kapitolách rozpráva o svojich skúsenostiach s komunikáciou, filozofiou medziľudských vzťahov, stárnutím, empatiou...

More info →
Sloboda učiť sa
O osobnej moci: Vnútorná sila a jej revolučné pôsobenie

O osobnej moci: Vnútorná sila a jej revolučné pôsobenie

Táto kniha ukazuje, ako možeme kultivovať svoju vnutornú silu, svoju osobnú moc a ako može byť efektívna v roznych situáciách života.

More info →
Klientom centrovaná terapia: jej súčasná prax, aplikácia a teória

Klientom centrovaná terapia: jej súčasná prax, aplikácia a teória

Klasické dielo C. R. Rogersa z roku 1951. Kniha je zrelou prezentáciou nedirektívneho pohľadu a klientom centrovaného prístupu k poradenstvu a terapii.

More info →
Encounterové skupiny

Encounterové skupiny

Táto kniha je napísaná na základe skutočnej osobnej skúsenosti ludí a výpovede, ktoré v nej uvádzam, sú skutočnými výpoveďami a príbehmi žijúcich a vnúžorne zápasiacich ludí.

More info →
Carl Rogers on personal power: Inner strength and its revolutionary impact

Carl Rogers on personal power: Inner strength and its revolutionary impact

Author:
Tag: English

In this book Rogers shows just how we can cultivate this inner strenght and its effect in a variety of situations

More info →